W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Jasna 10

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego