W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski „Obroża" w batalionie „Zośka", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN