W Powstaniu:

Komendant szpitala SANO, ul. Lwowska 13

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego foto :Maria Wiśniewska, Małgorzata Sikorska – Szpitale Powstańczej Warszawy – Warszawa 1991