W Powstaniu:

Obwód VI Praga, placówki lecznicze: szpitalik (zakaźny) siedziba: ul. Siennicka 15 od 1 polowy sierpnia do września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN