W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski„Obroża" w batalionie „Zośka", w sierpniu - wrześniu

Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1942 r. na tajnych kompletach Prywatnego Żeńskiego Gimnazjum i Liceum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny. Działalność konspiracyjną rozpoczęła na początku 1942 r. w gru-pie mokotowskiego PET-u, organizacji młodzieżowej o charakterze samokształceniowo-wychowawczym. Jesienią tego roku wraz z członkami PET-u weszła do Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Z chwilą utworzenia batalionu „Zośka”, od września 1943 r. sanitariuszka i instruktorka 2 kompanii „Rudy”. Brała udział w akcjach dywersyjnych „T–U” i „Pogorzel”. W okresie czerwiec – lipiec 1944 r. uczestniczyła w szkoleniu wojskowym w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem. W Powstaniu Warszawskim sanitariuszka II plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”. Brała udział w walkach na Woli i Starym Mieście. Tu dwukrotnie przysypana gruzami doznała ciężkich obrażeń. Przebywała w szpitalu powstańczym przy ul. Długiej 7, a następnie przy ul. Miodowej 23 róg ul. Długiej.

Źródło

http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/#content oraz Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN