W Powstaniu:

Kampinos - kom.Lawa

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego