W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka placówki lecznicze: szpital im. św. Jana Bożego siedziba: ul. Bonifraterska 12 od l do 23 sierpnia

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN