W Powstaniu:

Wola - Stare Miasto - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek” - I pluton "Włodek"

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973. oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego