W Powstaniu:

PS przy ul. Moniuszki, później szp.pol. w budynku PKO przy ul. Jasnej

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW