W Powstaniu:

Baszta - sanit. - kol.sanit. - szpit.Elżbietanek

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego