W Powstaniu:

Praga - 3 rej. - p.sanit.ul.Zamieniecka

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego