W Powstaniu:

Waligóra - WSK - plut. kobiecy - szpit.Karola i Marii

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego