W Powstaniu:

Bartkiewicz - 3 kom.

(ppor.?)

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego