W Powstaniu:

W Powstaniu szef sanitarny Podobwodu Śródmieście Północne. Szef służby sanitarnej zgrupowania Gurt, szp.pol. przy ul. Złotej 22.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW