W Powstaniu:

odkomenderowany ze szp.pol. przy ul. Mokotowskiej 55 do szp.pol.„Zagórna”.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW