W Powstaniu:

Oddział Kedywu "Kolegium A", Zgrupowanie "Radosław" lekarz oddziału dyspozyc. Kedyw Okręgu Warszawskiego; w czasie powstania lekarz szpitala „Pod Krzywą Latarnią”: szpitala ul. Okręg 2

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW