W Powstaniu:

Odwet II Kolonia Staszica do 5.08.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego