W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych w Zgrupowaniu "Róg", w Grupie „Pawła" w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN