W Powstaniu:

Kiliński - 7 kom. - p.sanit.ul.Miedziana 7

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego