W Powstaniu:

Baszta - kom.K -1

ppor.

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego