W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych: zgrupowanie „Róg", w batalionie „Gustaw", od 1 sierpnia do 1 września

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN