W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Okopowa - Adria - szpit.ul.Hoża 13

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego