W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Czerniaków, w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Kryska"

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN