W Powstaniu:

Obwód VII Powiat Warszawski„Obroża" w batalionie „Zośka", w sierpniu - wrześniu

Źródło

"Harcerki 1939-1945" PWN 1973. oraz Mur Pamięci Powstania Warszawskiego fot: http://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/69678