W Powstaniu:

Chrobry I - 3 kom. - p.sanit.ul.Graniczna 12

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego