W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych: pododcinek „Gozdawy", w sierpniu -.wrześniu

1.08.1944 r. stawiła się na punkt zborny w Hotelu Polskim przy ul. Długiej 29; 10.08. została wysłana z meldunkiem od kpt.„Zdana” do mjr. „Zagończyka” (dowódca IV Rejonu AK) na ul. Marszałkowską 127, powrót okazał się niemożliwy; została wcielona do kompanii szturmowej „Stefan”, podlegającej bezpośrednio mjr. „Zagończykowi”; po kapitulacji Powstania nie poszła do niewoli; wyszła wraz z ludnością cywilną do obozu w Pruszkowie.

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN,oraz http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29