W Powstaniu:

Praga - 1 rej. - p.sanit.ul.Odrowąża

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego