W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka w oddziałach bojowych nieustalona przynależność w pododdziałach Zgrupowania „Kuby" w sierpniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN