W Powstaniu:

Obwód V Mokotów, w oddziałach bojowych w Zgrupowaniu „Baszta" batalionie „Bałtyk", sierpień-wrzesień

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN