W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Powiśle, w oddziałach bojowych Zgrupowanie „Krybar", w sierpniu - wrześniu

Źródło

Bożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN