W Powstaniu:

referentka służby zdrowia WSK I Obwodu, komendant PS przy ul. Granicznej 10, zg.a

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW