W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra”

Do akcji powstańczej włączyła się 1.08.1944 r. na Starówce (Długa 11) jako sanitariuszka-łączniczka, niosąc pomoc rannym podczas walk 3 kompanii na odcinkach: ul. Miodowa, klasztor ss. Kanoniczek, Bank Polski, ul. Długa 7 (szpital) i ul. Freta; przeprowadzała dwukrotnie rannych kanałem z pl. Krasińskich do Śródmieścia (próba przeprowadzenia lżej rannych kanałem z pl. Krasińskich na Żoliborz, w której brała udział, nie udała się); po upadku Starówki przeszła wraz z oddziałem do Śródmieścia i tam po oddelegowaniu przez dowódcę kompanii została przydzielona jako sanitariuszka-łączniczka do dyspozycji płk. „Montera”; brała nadal udział w wynoszeniu rannych spod barykad (ul. Chmielna, Al. Jerozolimskie – tam został ciężko ranny jej młodszy brat z batalionu „Kiliński”); przenosiła również meldunki przekopem przez Al. Jerozolimskie.

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29 oraz Mur Pamieci Powstania Warszawskiego