W Powstaniu:

Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście - Górny Czerniaków

Źródło

http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/#content oraz Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego