W Powstaniu:

Kiliński - 3 kom. - Bakcyl - szpit.ewak.ul.Bracka 23

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego