W Powstaniu:

Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - przydział nieznany

Źródło

Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego; https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/danuta-czaja,6741.html