W Powstaniu:

Siekiera - 4 kom. do 2.08 - Sławbor

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego