W Powstaniu:

Żywiciel - Żubr

Od początku okupacji zaangażowała się w działalność podziemną, wspierając w niej swojego męża Józefa, który do momentu aresztowania przez gestapo był dowódcą oddziału Służby Zwycięstwu Polski, podporządkowanego bezpośrednio płk. dypl. Januszowi Albrechtowi, ps. Wojciech, na bazie którego powstał później pułk Baszta. Od 1940 roku pracowała na kolei pod Warszawą, a następnie w latach 1942-44 we Lwowie. W pierwszej połowie 1944 roku powróciła do Warszawy i ponownie włączyła się w działalność konspiracyjną, jako łączniczka w II Obwodzie Żywiciel Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. W czasie Powstania była sanitariuszką w Zgrupowaniu Żubr II Obwodu Żywiciel, z którym przeszła szlak bojowy na Żoliborzu. Po upadku Powstania wyszła z miasta z ludnością cywilną. Po pobycie w obozie przejściowym w Stargardzie Szczecińskim (Stargard in Pommern), została wywieziona przez Niemców na roboty przymusowe do Austrii, gdzie pracowała w fabryce “Rich. Klinger A.G.” w Wien-Gumpoldkirchen przy produkcji uszczelek dla przemysłu lotniczego, aż do czasu wyzwolenia.

Źródło

Jerzy Mrozowicki