W Powstaniu:

Bakcyl - p.sanit.ul.Bracka 5

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego