W Powstaniu:

szp. pol. ”Sano” - ul. Lwowska 13

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW