W Powstaniu:

Ochota - p.sanit.ul.Filtrowa 62

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego