W Powstaniu:

Obwód I Śródmieście Północ (bez Leszna) w oddziałach bojowych: Zgrupowanie „Kiliński" w sierpniu – wrześniu

Źródło

źródło:Mur Pamięci Muzeum Powstania Warszawskiego; lBożena Urbanek Pielęgniarki i sanitariuszki w Powstaniu Warszawskim w 1944r. Warszawa 1988. PWN