W Powstaniu:

Praga - 2 rej. - p.sanit.ul.Środkowa

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego