W Powstaniu:

PAL - szpit.ul.Boduena 8.08. - niewola

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego