W Powstaniu:

Starówka Batalion im. W. Łukasińskiego 3 kompania „Wkra”

Od 1.08.1944 r. była sanitariuszką; walczyła na Starówce na odcinkach barykada Leszno-Tłomackie oraz Bank Polski; po upadku Starówki przeszła kanałami do Śródmieścia i brała udział w dalszych walkach na odcinkach: ul. Złota, ul. Chmielna, ul. Widok, aż do kapitulacji

Źródło

http://fundacja-ppp.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=208:reozytorium-ak-ksizki-w-postaci-elektronicznej&catid=38:rak&Itemid=29