W roku 1939 brakowało mi rok do matury, uzyskałam bowiem promocje do ostatniej klasy, tj. do drugiej licealnej Liceum Matematyczno-Przyrodniczego Krystyny Malczewskiej przy ul. Wspólnej 41. Maturę zdałam w maju 1940 r. w ramach tajnego nauczania i zostałam zapisana przez dyrektorkę szkoły p. Janinę Dembowską na Tajny Uniwersytet Ziem Zachodnich, na biologię, ponieważ Wydział Lekarski nie był jeszcze zorganizowany.

W następnym roku przeniosłam się z biologii na medycynę. Czesne miesięcznie wynosiło 35 złotych.

Pamiętam dokładnie dwa adresy ważne dla toku nauczania: ul. Górskiego 3 i Szpital na ul. Oczki. Przy ul. Górskiego 3 w grudniu 1941 r. utworzono Publiczną Szkołę Dokształcającą Zawodową nr 2. (Öffentliche Berufsschule nr 2 Warschau). Pod pokrywka szkółki zawodowej odrabialiśmy ćwiczenie laboratoryjne z chemii. W Szpitalu na Oczki znajdowało się prosektorium. Zwłoki były kupowane od sanitariuszy tzw. noszowych. Co pewien czas ceny rosły; noszowi uzależniali je od kursu słoniny na rynku. Surrealizm, ale taka jest prawda.

Fizyke wykladał nam p. Kopcewicz, biologię prof. Leśniewski, histologię prof. Kurkiewicz, anatomię prof. Różycki. Kolokwia z anatomii zdawaliśmy u p. Wojciechowskiego, który prowadził prosektorium dla studentów.

Z koleżanek i kolegów przypominam sobie Danutę Ciechomską (wynajmowała pokój u mojej stryjenki na ul. Marszałkowskiej), Marysię Czernik, Józefa Samborskiego, Halinę Sztymelską, ( po wojnie przeniosła się na stomatologię), Marysię R. (Rogowicz? Rogowską?), Lidię Kowalczyk i jej późniejszego męża, też studenta Strzeleckiego (ślub wzięli w 1944 r.), a także Andrzeja Seyfrieda, syna jednego z dyrektorów R.G.O.

Więcej nazwisk nie pamiętam, choć w prosektorium w szkółce na ul. Górskiego spotykały się większe grupy studentów niż na wykładach prowadzonych w mieszkaniach prywatnych.

Na początku kwietnia 1945 r. wyjechałam do Poznania, gdzie zostałam przyjęta na trzeci rok medycyny przez dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Kurkiewcza, tego samego, który wykładał mi histologię na tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich w Warszawie. Dyplom ukończenia studiów otrzymałam w 1948 r. (nr dyplomu 444).

Po latach w dniach 14-15 czerwca 1958 r. odbył się w Warszawie w auli Uniwersytetu Warszawskiego na Krakowskim Przedmieściu 26/28, Zjazd byłych studentów medycyny z czasów okupacji 1941-1944. Zachowało mi się zaproszeni na ten Zjazd, więc cytuję: Protektorat nad Zjazdem objęli Minister Zdrowia prof. dr Rajmund Barański, prof. dr Franciszek Czubalski i prof. dr Adam Wrzosek. Program Zjazdu: 14 czerwca 1958 r. godz. 10.00 referaty dr T. Grigo i dr Z Stegawskiej. Apel Poległych. Nadanie odznaczeń zasłużonym w tajnym nauczaniu i wyłonienie komitetu dla opracowania historii tajnych studiów i wspomnień z tego okresu.

Część II – godz. 19.00 kolacja w Hotelu Bristol. Następnego dnia, 15 czerwca 1958 r. o godz. 11.00 odsłonięcie tablicy pamiątkowej w gmachu medycyny teoretycznej Krakowskie Przedmieście 26/28.

 Luty 2003 r.

Źródło: Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego –
Powstanie Warszawskie i medycyna, wydanie II, Warszawa 2003 r.