W Powstaniu:

Udzielał pomocy we własnym mieszkaniu przy ul. Czerniakowskiej 184.

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW