W Powstaniu:

Od 2.08.1944 pracował w PS przy ul. Złotej 22 (PS przekształcony w szpital).

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW