W Powstaniu:

figuruje na liście personelu szpitali powstańczych ewakuowanych do Krakowa

Źródło

Halina Jędrzejewska  Lekarze Powstania Warszawskiego 1VII – 2 X 1944 wyd. TLW