W Powstaniu:

Kryska - szpit.pol.nr 1 - Sławbor

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego