W Powstaniu:

Praga - szpit.ul.Grochowska

Źródło

Muzeum Powstania Warszawskiego